Bajits Vision

Bajit är inte bara en byggnad, Bajit är vår framtid. Här möter vårt folks historia och tradition sin samtid men blickar nyfiket in i framtiden. Platsen ska förmedla passion för kunskap, lärande och ifrågasättande genom en spännande mix av utbildning, kultur och aktiviteter.
Här sjuder av liv. Här finns ett hus som välkomnar alla och där navet är våra barn och ungdomar. 
Välkommen in!


  • Att tillhandahålla moderna och rymliga lokaler för att möta Hillelskolans och förskolans behov, samt att skapa ett allaktivitetshus för det judiska Stockholm. Ett lättillgängligt utbildnings- och kulturcentrum för människor i alla åldrar, med en självklar och framträdande plats i en mångkulturell stadsmiljö. Inte sedan 1870, då den stora synagogan och församlingshuset på Wahrendorffsgatan invigdes, har den judiska verksamheten tagit en så tydlig plats i Stockholms offentliga rum!
  • Att skapa mötesplatser som möjliggör integration mellan verksamheter. En central tanke bakom Bajit är att föra samman judisk utbildning, tradition och kultur under ett och samma tak skapar möjligheter att utveckla, stimulera och stärka judiskt liv och judisk identitet. I Bajit finns plats för föreläsningar, musikframträdanden, filmvisning, kursverksamhet och utrymme för debatt. Möjligheter till samverkan skapas även via kontaktytor mellan Föreningen Hillels skol- och förskoleverksamhet, mellan folkuniversitetet Paideia, samt mellan Judiska Församlingens ungdomsverksamhet.
  • Att säkerställa en judisk framtid i Stockholm. Det är i förlängningen vad vi hoppas kunna bidra till med denna integrativa satsning. Genom integrationen mellan olika verksamheter och omgivningen skapas en vitalisering. Bajit är öppet för alla, som en naturlig och självklar del av Stockholms kulturliv och det svenska samhället.