Stiftelsen Judaica

Det började med ...

Syfte
Enligt protokoll fört den 4 november 1960 vid ett konstituerande sammanträde med stiftarna för Stiftelsen Judaica, är ändamålet med stiftelsen att "främja skolverksamhet bland ungdom, i första hand Hillelskolan och dess förskola Hillelgården samt ungdomsgårdar och bildningsföreningar för ungdom i anslutning till judisk skola eller förskola eller judiska centers ungdomsverksamhet."

Styrelse
Stiftelsen Judaica leds av en styrelse utsedd av huvudmännen vilka är Föreningen Hillel och Judiska Församlingen i Stockholm. Den dagliga driften av stiftelsen och Bajit leds av tjänstemän.