Matpolicy

Gäller för Bajits Kosherkök, Samlingsalen & Baren samt JF köket

Som fastighetsförvaltare ligger det i Judaicas intresse att så många som möjligt vistas i och nyttjar Bajits lokaler i en anda av öppenhet och flexibilitet. Ur mathänseende innebär detta att hänsyn skall tas till såväl dem som håller kosher som dem som inte anser detta vara lika angeläget.

Kosher under Rabbinens kontroll

Du behöver då kontakta Bajit Café By Friends för att diskutera förslag till mat samt få offert på kostnaden. Vid catering i Bajit från Cafét finns det service och glas för upp till 150 personer.

De är godkända av Judiska Församlingens ortodoxa rabbin.

Judaica har en modell där mat som tillagas och serveras i Bajitsmatsal och av operatören av Bajit Café är godkänd av Stockholms ortodoxe rabbin och därmed kosher. Det innebär att maten tillagas i Bajits kök av rabbinen godkänd personal från caféoperatören.

Gällande inköp av vin kan du kan komma överens om detta med den nuvarande operatören av cafét då de inte har serveringstillstånd.

Mjölkigt/ Vegetariskt 

När du hyr Bajits Samlingssal/Baren kan du beställa mat från vilken cateringfirma som helst, givetvis under förutsättning att den mat som tas in i huset är mjölkig. Du kan även ta med ditt eget vin/ sprit.

Det finns inga större värmemöjligheter förutom en mikro och två värmeplattor. Men de flesta cateringfirmor har värmeboxar eller andra praktiska lösningar för att hålla maten varm.

Du får förutom tillgång till mikro och värmeplattorna tillgång till kaffebryggare och kyl/frys. Det finns tillgång till enklare utrustning men du får räkna med att behöva ta med all service, glas etc.

Till Bajits Samlingssal/Baren kan du ta med dig kakor och bröd som du själv har bakat och även mat du tillagat hemma under förutsättning att den är mjölkig eller vegetarisk.

JFS Kök - Köttigt eller mjölkigt (Ligger i Gimel, gamla delen av Bajit)

Köket är kosher under ortodoxa rabbinens överseende och används främst i samband med evenemang i den intilliggande "Nya Hollandersalen". Denna sal rymmer ca 50 pers vid sittande bord.

Köket är inte anpassat för större sällskap eller catering.

Köket bokas via Bajits bokningsverktyg Bokningsförfrågan & Prislista eller på  bokning@bajit.se

JF måste förhandsgodkänna allt nyttjande av köket.

Köket kan användas till båda mjölkigt och köttigt men måste förberedas inför varje användning av kosherskäl.

All administration av JF kök inklusive prissättning, hanteras av JF personal.