Matpolicy 2024

Gäller Bajits storkök, Samlingsalen, matsal, ljusgård & baren samt JF köket

Som fastighetsförvaltare ligger det i Judaicas intresse att så många som möjligt vistas i och nyttjar Bajits lokaler i en anda av öppenhet och flexibilitet. Ur mathänseende innebär detta att hänsyn skall tas till såväl dem som håller kosher som dem som inte anser detta vara lika angeläget.

I Bajit finns det dessutom verksamhet som står under kontroll av Stockholm Stads miljöförvaltning vilket innebär begränsade möjligheter att medbringa mat och dryck utifrån.

Entr´eplan inklusive ljusgård och caféyta: Inom denna yta är det förbjudet att äta egen medhavd mat 

Vi har kategoriserat möjligheterna till catering/matservering i Bajit enligt nedan

Koshercertifierat av Judiska Församlingen utsedda Rabbin Fn Rabbin Mattias Amster

  • All mat som tillagas/säljs i Café eller tillagas i Storköket plan 2 ska vara kosher enligt ovan definition
  • All mat som serveras i matsal, ljusgård samt café ska vara tillverkat i Bajit av Café operatören eller föreningen Hillel. 
  • Kosher certifierat catering från HaBajit ( Cafét i Bajit) kan anordnas i Ljusgård, matsal, samlingssal, bar.
  • Du behöver kontakta Ran på HaBajit Café för förslag till mat samt för offert på kostnaden.
  • Vid catering i Bajit från Cafét HaBajit  finns det service och glas för upp till 150 personer.

Det är för närvarande enbart möjligt att tillaga mjölkigt/parve mat i Storköket.

Bajits service för upp till 150 pers, är mjölkigt/parve.

Bajit tillåter inte andra nyttjare än Föreningen Hillel samt  HaBajit Cafét tillgång till Storköket plan 2 i Bajit.

Mjölkigt/ Vegetariskt med extern catering  (mat tillagat utanför Bajit) i Samlingssal och Bar 

När du hyr Bajits Samlingssal/Baren kan du beställa mat från vilken cateringfirma som helst, givetvis under förutsättning att den mat som tas in i huset är mjölkig. Du kan även ta med egen alkohol. Nödvändiga tillstånd ansvarar du för att själv införskaffa

Det finns inga avancerade värmehållnings eller tillberednings möjligheter i Baren.

De flesta cateringfirmor har värmeboxar eller andra praktiska lösningar för att transportera/hålla maten varm.

Du får tillgång till kaffebryggare, ismaskin och kylar.

Till Bajits Samlingssal/Baren kan du ta med dig kakor och bröd som du själv har bakat och även mat du tillagat hemma under förutsättning att den är mjölkig eller parve.

Vid extern catering eller när du tar med egen medhavd mat måste du alltid ta med dig glas, tallrikar, bestick, serveringsutrustning etc

JF Kök Gimel- Köttigt eller mjölkigt. (Ligger på plan två i gamla delen av Bajit)

Köket är kosher under Judiska Församlingens utsedda Rabins överseende och kan användas främst i samband med evenemang i den intilliggande "Nya Hollandersalen". Denna sal rymmer ca 50 pers vid sittande bord.

Köket är anpassat för mindre sällskap eller catering, upp till ca 50 pers.

Köket bokas via Judiska Församlingen; kontakta jfbokningar@jfst.se

Köket kan användas till både mjölkigt och köttigt men måste förberedas inför varje användning av kosher skäl.

All administration av JF köket inklusive prissättning, hanteras av JF personal.