Matpolicy 2020

Gäller för Bajits Kosherkök, Samlingsalen & Baren samt JF köket

Som fastighetsförvaltare ligger det i Judaicas intresse att så många som möjligt vistas i och nyttjar Bajits lokaler i en anda av öppenhet och flexibilitet. Ur mathänseende innebär detta att hänsyn skall tas till såväl dem som håller kosher som dem som inte anser detta vara lika angeläget.

Kosher. Under kontroll av Judiska Församlingen utsedda Rabbin.  

Du behöver kontakta Emma på Bajit Café (emma@addfood.se) för att diskutera förslag till mat samt få offert på kostnaden. Vid catering i Bajit från Cafét finns det service och glas för upp till 150 personer.

Det är för närvarande enbart möjligt att tillaga mjölkigt/parve mat i Storköket.

Bajits service för upp till 150 pers, är mjölkigt/parve.

Cafét är godkänt av Judiska Församlingens utsedd Rabin.

Bajit tillåter inte andra nyttjare än Föreningen Hillel samt Cafét tillgång till Storköket i Bajit. 

Mjölkigt/ Vegetariskt med extern catering 

När du hyr Bajits Samlingssal/Baren kan du beställa mat från vilken cateringfirma som helst, givetvis under förutsättning att den mat som tas in i huset är mjölkig. Du kan även ta med ditt eget vin/ sprit.

Det finns inga större värmemöjligheter förutom en mikro och två värmeplattor. De flesta cateringfirmor har värmeboxar eller andra praktiska lösningar för att transportera/hålla maten varm.

Du får förutom tillgång till mikro och värmeplattorna tillgång till kaffebryggare och kyl. Det finns tillgång till enklare utrustning men du får räkna med att behöva ta med all service, glas etc.

Till Bajits Samlingssal/Baren kan du ta med dig kakor och bröd som du själv har bakat och även mat du tillagat hemma under förutsättning att den är mjölkig eller parve.

JF Kök Gimel- Köttigt eller mjölkigt. (Ligger på plan två i gamla delen av Bajit) 

Köket är kosher under Judiska Församlingens utsedda Rabins överseende och kan användas främst i samband med evenemang i den intilliggande "Nya Hollandersalen". Denna sal rymmer ca 50 pers vid sittande bord.

Köket är anpassat för mindre sällskap eller catering, upp till ca 50 pers.

Köket bokas via Judiska Församlingen; info@jfst.se

Köket kan användas till båda mjölkigt och köttigt men måste förberedas inför varje användning av kosherskäl.

All administration av JF köket inklusive prissättning, hanteras av JF personal.