Stiftelsens vision

Stiftelsen Judaica med bildningscentret Bajit

Stiftelsens ändamål

  • Att i första hand främja förskole - och skolverksamhet( Föreningen Hillel) samt fritids-utbildnings- och föreningsverksamhet för ungdom.

Att vara en naturlig och levande samlingsplats för det judiska Stockholm

  • Erbjuda ändamålsenliga permanenta och tillfälliga lokaler till skola.  judiska organisationer och individer.
  • Erbjuda en Café-och möjlighet till catering inom ramen för kosherregler.
  • Löpande säkerställa att fastighet och lokaler underhålls och vid behov uppgraderas. 

Detta skall uppnås genom att med en sund ekonomi i botten främja: 

  • Föreningen Hillels uppdrag att driva förskola och skola. 
  • Stockholms Judiska Församlings uppdrag att driva kultur och ungdomsverksamhet.
  • Övriga hyresgäster som man bidra till ett levande bajit.