Villkor vid bokning 

Dessa villkor gäller alltid vid bokning av lokaler i Stiftelsen Judaicas, nedan kallad SJ, fastighet kallad Bajit.

Dessa villkor gäller för alla hyresgäster, besökare och brukare av olika lokaler i Bajit.

1) Bokningsbara SJ lokaler i Bajit

Se prislista och/eller bokningsverktyget på hemsidan för specifik information beträffande de olika lokalernas möjlighet. Bokningsförfrågan och Prislista

 • Samlingssal
 • Bar (separat eller tillsammans med Samlingssal)
 • Matsal (Föreningen Hillel är prioriterat vardagar 0700-1600)
 • Gympasal (Föreningen Hillel är prioriterat vardagar 0700-1700)
 • Ljusgård (Speciella villkor gäller Ljusgården, kontakta Bajit-Teamet)

Ovanstående lokaler kan bokas

 • Via epost till bokning@bajit.se
 • Via bokningsverktyget på hemsidan, Bokningsförfrågan

2) Bokningsprocess

Framförhållning bokningar SJ Lokaler i Bajit.

Enstaka evenemang i bokningsbar lokal skall bokas max 12 månader och min 1 månad innan evenemangets genomförande. Bokning av evenemang med mindre än 1 månads framförhållning kan enbart godkännas i mån av tillgång till lokal och personella resurser.

En Seriebokning, (Kurs, idrott, föreläsning etc. som återkommer med regelbundna tillfällen under en termin) kan bokas max 1 termin i förväg.

Terminer är

 • VT- 7 jan- 20 Jun
 • HT- 1 aug- 20 dec

En aktivitet som planeras genomföras HT 22 kan exempelvis tidigast bokas VT22.

 • Bokning och avbokning skall alltid ske skriftligen.
 • En bokning är giltig först då skriftlig bekräftelse av bokningen skickats av Bajit.
 • Vid avbokning senare än två veckor innan bokningens första dag skall full avgift för lokalen utgå.
 • Vid avbokning tidigare två veckor innan bokningens första dag utgår ingen avgift.
 • Stiftelsen Judaica förbehåller sig rätten att uttaga andra typer av avgifter om Bajit haft särskilda kostnader specifika för bokningen. (säkerhet, städ, fastighetsskötsel, reparation eller ersättning av inredning som skadats i samband med evenemangets genomförande.

3) Betalning

Om inte annat avtalats faktureras samtliga kostnader efter evenemanget när slutbesiktning gjorts. Om betalningsfristen överskrids har SJ rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta med ett tillägg av åtta procentenheter.

4) Särskilda önskemål vid bokning av lokal

Lokaler i Bajit hyrs ut med tillgång till befintlig inredning/teknik för varje specifik lokal. Se prislistan för ytterligare information. 

Samtliga av SJ bokningsbara lokaler i Bajit är tillgängliga för rörelsehindrade. Kontakta Bajit teamet för ytterligare info, bokning@bajit.se

5) Lokaler i Bajit som hyrs ut via Judiska Församlingen i Stockholm

Det finns ytterligare lokaler i Bajit som är bokningsbara.

Kontakta jfbokning@jfst.se

Särskilda bokningsvillkor förekommer för dessa lokaler.

 • Nya Hollandersalen pl 2 i Gimel
 • JF kosherkök i Gimel pl 2 i Gimel
 • Ungdomsrum pl 2 i Gimel

Se även www.jfst.se för ytterligare info