Tanken bakom arkitekturen

Hur gestaltar man en offentlig byggnad som ska ligga på en bakgård? Hur får man den att träda fram i offentligheten? Och finns det något formspråk att ta till, som kan associera till den judiska kulturen?

Dessa frågor har jag fått grubbla över när uppdraget att rita Bajits nya hus gick till mig.

Förutsättningen var att ett nytt hus skulle kopplas samman med den gamla 1800-talsbyggnaden vid Riddargatan. Det gällde att ta till vara det gamla husets kvaliteter och samtidigt låta det träda fram i det nya sammanhanget. Därför valde jag att låta den nya husvolymen bli låg och långsträckt, och ta i anspråk hela den sluttande tomten. På så sätt blev det gamla huset synligt över den nya byggnaden och dess tak med planterad skolgård. 

Med tanke på det inklämda läget i kvarteret insåg jag att dagsljusbelysningen liksom interiörens rymdkänsla borde få högsta prioritet. Det var extra angeläget med tanke på förskole- och skolverksamheterna som förlades i de två översta våningarna. Via en långsträckt lanternin på taket släpps dagsljuset ned genom hela huskroppen, och med långsträckta glasade balkonger öppnar sig varje våning mot den gemensamma ljusgården. Härifrån kan man uppleva husets fulla höjd och dess gemensamma aktiviteter i bottenvåningen.

Längs ytterväggen, där bland annat klassrummen ligger, löper stora fönster från vägg till vägg. Fönstersnickerierna med sitt flätverk löser upp de stela fönsterindelningarna och för in en lekfullhet i barnens miljö.

Baijts arkitektur anspelar på Bauhaus tradition i Tel-Avivs tappning från 30-talet, där funkisbebyggelse trängs ihop på smala tomter, med en uttrycksfull formblandning som resultat. Färgsättningen av Bajit - den varma ockra kulören - anspelar dels på grannfastigheterna och dels på de soliga fasaderna i Tel-Aviv. Tanken var att husets arkitektur skulle våga hävda sin egenart samtidigt som den samspelar med sin historiska omgivning i Stockholm.

Aleksander Wolodarski Ark SAR/MSA

Ansvarig arkitekt tillika upphovsman för Bajit - ny och ombyggnad:

Aleksander Wolodarski / Aleksander Wolodarski Arkitektkontor

Handläggande arkitekt för Bajit - ny och ombyggnad:

Gabriel Herdevall/ HAG arkitekter