Om Bajit

Bajit betyder hus och hem på hebreiska och är namnet på den fastighet som Stiftelsen Judaica låtit uppföra och som färdigställs under år 2016. Bajit består av en nyuppförd fastighet som är sammanbyggd med det gamla lärarinneseminariet på Riddargatan som också ägs av Stiftelsen Judaica.

Varför finns Bajit?

Bajit skapades främst för att genom våra barn och ungdomar bevara, berika och bejaka livskraften i det judiska livet i Stockholm och Sverige för generationer framöver. 

Ett rikt utbud av aktiviteter ämnat för alla sinnen gör att alla som tar del av Bajit eller vill bidra till verksamheten ska känna sig välkomna. 

Mitt i hjärtat av Stockholm blir Bajit ett tydligt bevis på hur judisk kultur och historia fortsatt utvecklas och formas i vår samtid.