Konstverket LeChaim

Konstverket LeChaim av Joel Amit (Frajnd)

Här börjar din text. Du kan klicka här och börja skriva. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium totam rem aperiam eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit sed quia consequuntur magni dolores eos qui.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium totam rem aperiam eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit sed quia consequuntur magni.


Tal från invigningen

Styrelse ordförande Judaica - Ludwig Josefsbergs tal 

Kära gäster! Dear guests!

Hjärtlig välkomna till Bajit, huset för judisk utbildning och kultur.

Detta hus började planeras för snart 20 år sedan och beslutet att investera i projektet togs redan 2006. År 2013 avyttrades fastigheten intill, för att möjliggöra finansiering av detta projekt som i folkmun benämns Bajit.

Sedermera slogs detta nya hus ihop med det gamla huset intill, som i folkmun kallas Gimmel, och idag består 

Inflyttningen till Bajit skedde den 1 januari 2016 då all verksamhet, bland annat den stora skolverksamheten, flyttade från fastigheten på Nybrogatan.

Det var många frivilliga krafter inom judiska församlingen i Stockholm som gjorde det möjligt att genomföra detta för det judiska Stockholm enormt viktiga projekt. Bajit inrymmer idag flera kärnverksamheter, skola, församlingsverksamhet, kosheria, idrottsverksamhet, och framöver också en gudstjänstlokal, och huset besöks dagligen av över tre hundra barn, ungdomar och vuxna.

Fastigheten ägs idag av en stiftelse, Stiftelsen Judaica, vars urkund och stadgar går tillbaka till 1960. Så småningom överläts huvudmannaskapet för stiftelsen från stiftarna till Judiska Församlingen och Föreningen Hillel. För närvarande är jag själv ordförande för stiftelsen och det är en stor ära och glädje att kunna hälsa er alla välkomna till detta evenemang.

Redan på 50-talet hade de tre personer som skapat förutsättningar för stiftelsen, genom sin framsynthet etablerat grunderna till Bajit, detta genom att initiera och utveckla en judisk lekskola, en judisk grundskola och ett judiskt center för ungdomsverksamhet. Dessa tre var Anna Rock, Fritz Hollander och Joseph Ettlinger. 1961 köptes fastigheten  in och all verksamhet som dittills varit spridd på olika adresser i Stockholm kunde samlas på en och samma plats.

Stiftelsens ändamål är från grunden oförändrad, nämligen att i första hand främja Föreningen Hillels förskole- och skolverksamhet, samt fritids- och utbildningsverksamhet för judisk ungdom.

Frågan om huruvida de familjer som en gång i tiden lade grunden till Stiftelsen Judaica, dess verksamhet, och tillkomsten av Bajit, blivit vederbörligen ihågkomna, har varit på vår agenda under en längre tid. Efter kontakt med en representant för grundarfamiljerna beslutade vi gemensamt att slutligen att "göra slag i saken" och konkreta diskussioner kom igång för att finna en värdig lösning på frågan.

Diskussionerna om former och tidplan påbörjades under 2019 men blev som mycket annat försenade på grund av pandemin. En idé som uppkom tidigt på förslag från familjerna var att tillfråga en konstnär i familjekretsen om dennes intresse att skapa ett verk till minne av grundarna. Flera alternativ diskuterades och till slut landade beslutet på det konstverk Lechaim av Joel Amit som skall avtäckas idag.

Som komplement till konstverket beslutades också att producera en skrift som beskriver historien bakom den fantastiska utvecklingen. Familjerna önskade att en historiker skulle genomföra intervjuer och studera material så att historien blir så levande och äkta som möjligt. Denna skrift En dröm blir verklighet av Ingrid Lomfors är utgiven av Hillel-förlaget och finns också tillgänglig idag för er alla.

Jag vill också nämna att vi har många tillresta dagen till ära och såväl barn, barnbarn som barnbarns barn till grundarfamiljerna närvarande.

Och kan det bli lämpligare än att dagen för detta event sammanfaller med Chanukka så att vi både kan hedra grundarna och låta grundarnas barnbarnsbarn tända Chanukka ljusen?

Vi vill från styrelsen sida tacka familjerna Ettlinger, Hollander, och Rock, samt de donatorer och frivilliga som välvilligt medverkat i produktion och finansiering av konstverk, skrift och event, och önska alla en minnesrik kväll och en glad Chanukka.


Ernst Hollanders tal 

"Mina tjära vänner"

Så brukade dåvarande överrabbin Kurt Wilhelm inleda sina tal i min barndom.

Jag är (alltså) Ernst Hollander och ett av fyra barn till Camilla och Fritz Hollander.

Jag vill ta till orda idag av två skäl. Dels för att tacka "Vonnan" ­/ ja kanske Yvonne / - och dels för att understryka en multikulturell aspekt av centergrundandet och skolan som är särskilt viktig att minnas i denna mörka tid.

Vonnan har lett arbetet för denna invigning / minnesstund "med stark hand och med utsträckt arm" höll jag på säga. Du får representera alla som arbetat med detta men utan Din hängivenhet - i grundarnas anda - hade konstverk, bok och fest ej blivit verklighet. Du är ett 'sine qua non'.

Och så vill jag understryka den multikulturella aspekten. Den koalition av Stockholms judar som stod bakom grundarna var brokig: Där fanns nyligen räddade och både religösa och sekulära, där fanns zionister, och olika socialistiska judiska schatteringar. Stundom blandat bortom all rimlighet.

I gruppen 'Emigranternas självhjälp', som verkade i Sverige kring 2a världskriget, och där bl.a., Anna, Josefs mamma Jaenette och Fritz, var aktiva, framhölls särskilt att såväl reliigiösa som sekulära, såväl konservativa som socialister etc. etc, var välkomna.

Man bejakade i 'Emigranternas självhjälp' den centrala judisk traditionen - med rötter t.o.m. i Talmudstudier - att olika tolkningar och uppfattningar skulle brytas. Och att sådan mångperspektivighet var berikande och oundgänglig. Det är min övertygelse att denna anti-auktoritära, demokratiska tradition har varit mycket viktig för Centrets och Skolans utveckling.

Och min innerliga förhoppning att denna mångperspektiviga anda ska fortsätta att prägla arbetet.

Lechajim!

(Ernst, Bonzo Hollander för invigning 2a Chanuka 2022 / 5783)