I Bajit finns fem hyresgäster, för mer information om dessa klicka på respektive hyresgästs hemsida.

Judiska Församlingen i Stockholm bedriver en bred verksamhet. I första hand är den inriktad på att erbjuda service för dess medlemmar. Social service, kulturella evenemang, program för ungdomar, informell utbildning och tre synagogor med olika religiös inriktning är ett urval av det vi erbjuder. Vi tar också aktiv del i samhällsdebatten.

Hemsida: www.jfst.se

Föreningen Hillel driver förskola, 1-5 år, skola, skolår F-6 och fritidsverksamhet med judisk, ickekonfessionell inriktning. För mer information, besök vår hemsida på  www.hillel.nu.
Paideia bedriver undervisning i judisk text, kultur och språk för en svensk och europeisk publik, med fokus både på lärande och på social innovation. Besök vår hemsida www.paideia-eu.org för mer information.
Judiska kosherdelikatesser från hela världen. Egen import, butik centralt i Bajit.

Hemsida: www.kosherian.se

IK Makkabi är Stockholms judiska idrottsförening och vi har verkat för judisk gemenskap sedan 1933. Vi är en social förening, där alla är välkomna och i vår verksamhet deltar såväl män som kvinnor, ung som gammal.

IK Makkabi fyller en viktig funktion i att skapa utrymme för glädje och judiskt umgänge i vardagen. Varje vecka träffas människor och deltar i aktiviteter som bridge, bordtennis, fotboll, bowling, basket och innebandy.

Hemsida: www.ikmakkabi.se

För mer information om Café Bajit och kontakt, klicka på länken:

www.bajit.se/kafeet/