Att besöka Bajit
Alla personer är välkomna till Bajit. På grund av det rådande säkerhetsläget råder hög säkerhet i Bajit. För att komma in i huset måste man gå igenom en sluss och vår säkerhetspersonal kan komma att ställa frågor till dig angående ditt besök. Detta förfarande är rutin. Medtag alltid legitimation när du besöker Bajit. Om du besöker Bajit för första gången ser vi gärna att du föranmäler ditt besök via kabak@bajit.se. Vi tackar för din förståelse.

Hissen i Gimel (Gamla huset) kommer att bytas ut under vecka 39 – 43 med start den 25:e september. Under denna period går hissen inte att använda. Hissarna i den nya delen påverkas inte.

Besöksadress
Huvudentrén till Bajit är ingången mellan fastigheterna Nybrogatan 15 och 21 via Sofi Almqvists plats genom en gångtunnel. Bajits besöksadress är Nybrogatan 19A. Entré finns även genom inpassage mellan Riddargatan 3 och 5, denna ingång är huvudsakligen skol- och förskoleentré. På grund av Bajits säkerhetskrav samt de omfattande byggnationer som kommer att äga rum på Sofi Almqvists plats åtminstone till våren 2018 råder skilda öppettider för entréerna till Bajits, se nedan.

Öppettider entréerna Riddargatan respektive Nybrogatan

Vardagar kl. 07:00 – 09:00 används Riddargatsentrén
Vardagar kl. 09:00 – 15:00 används Nybrogatsentrén
Vardagar kl. 15:00 – 17:00 används Riddargatsentrén
Vardagar kl. 17:00 – 22:00 används Nybrogatsentrén
Helger används alltid Nybrogatsentrén

Godkänd tillgänglighetsentré är även under byggperioden från Nybrogatan och Sofi Almqvists plats. Av säkerhetsskäl ber vi dig som vill nyttja entrén via Sofi Almqvist plats under de tider vi normalt ej har den entrén öppen att i förväg kontakta oss genom ett e-postmeddelande till kabak@bajit.se.

Leveransadress
Leveranser med varutransporter sker till följd av varuentréns placering utan undantag från Riddargatsentrén, mellan Riddargatan 3 och 5. Passage genom två grindar. Vi ser gärna att leveranser föranmäls till kabak@bajit.se samt att de sker företrädesvis mellan kl 09:00 – 14:30.

Tillgänglighet
Hela Bajit är anpassat för rörelsehindrade. Ingång för rörelsehindrade är genom gångtunneln från Nybrogatan över Sofi Almqvists plats.

Öppettider Bajit höstterminen 2017
Måndag – torsdag: 07:00 – 22:00.
Fredag: 07:00 – mörkrets inbrott, dock senast 17:30
Lördagar, röda dagar samt judiska helgdagar: Stängt
Söndagar: 09:00 – 14:00

 

Avvikande öppettider hösten 2017

 

Onsdag 20:e september är Bajit öppet 07:00 – 17:00*

Torsdag 21:a september är Bajit stängt (Rosh Hashana)*

Fredag 22:a september är Bajit stängt (Rosh Hashana)*

Fredag 29:e september är Bajit öppet 07:00 – 17:00*

Lördag 30:e september är Bajit stängt (Jom Kippur)*

Onsdag 4:e oktober är Bajit öppet 07:00 – 17:00*

Torsdag 5:e oktober är Bajit stängt (Sukkot)*

Fredag 6:e oktober är Bajit stängt (Sukkot)*

Onsdag 11:e oktober är Bajit öppet 07:00 – 17:00*

Torsdag 12:e oktober är Bajit stängt (Simchat Torah)*

Fredag 13:e oktober är Bajit stängt (Simchat Torah)*

 

Sommaröppettider 2017

Gällandes 19 juni – 20 augusti. Ordinarie öppettider gäller fr.o.m. vecka 34
Måndag-fredag: 07:00 – 17:30
Lördag: Stängt*
Söndag: Stängt

* Det kan arrangeras gudstjänster i Bajits Samlingssal på Judiska helgdagar, resten av huset är stängt.

Kaféets öppettider hösten 2017. 
Måndag – torsdag 10:00 – 18:00. Viss flexibilitet beroende av aktivitetsnivån.
Fredagar: 10:00 – strax innan shabbats inställelse                                                                                                 Lördagar, röda dagar samt judiska helgdagar: Stängt
Kaféet är stängt under de särskilda tider som Bajit är stängt.