Att besöka Bajit
Alla personer är välkomna till Bajit. På grund av det rådande säkerhetsläget råder hög säkerhet i Bajit. För att komma in i huset måste man gå igenom en sluss och vår säkerhetspersonal kan komma att ställa frågor till dig angående ditt besök. Detta förfarande är rutin. Medtag alltid legitimation när du besöker Bajit. Om du besöker Bajit för första gången ser vi gärna att du föranmäler ditt besök via kabak@bajit.se. Vi tackar för din förståelse.

Besöksadress
Huvudentrén till Bajit är ingången mellan fastigheterna Nybrogatan 15 och 21 via Sofi Almqvists plats genom en gångtunnel. Bajits besöksadress är Nybrogatan 19A. Entré finns även genom inpassage mellan Riddargatan 3 och 5, denna ingång är huvudsakligen skol- och förskoleentré. På grund av Bajits säkerhetskrav samt de omfattande byggnationer som kommer att äga rum på Sofi Almqvists plats åtminstone till våren 2018 råder skilda öppettider för entréerna till Bajits, se nedan.

Öppettider entréerna Riddargatan respektive Nybrogatan

Vardagar kl. 07:00 – 09:00 används Riddargatsentrén
Vardagar kl. 09:00 – 15:00 används Nybrogatsentrén
Vardagar kl. 15:00 – 17:00 används Riddargatsentrén
Vardagar kl. 17:00 – 22:00 används Nybrogatsentrén
Helger används alltid Nybrogatsentrén

Godkänd tillgänglighetsentré är även under byggperioden från Nybrogatan och Sofi Almqvists plats. Av säkerhetsskäl ber vi dig som vill nyttja entrén via Sofi Almqvist plats under de tider vi normalt ej har den entrén öppen att i förväg kontakta oss genom ett e-postmeddelande till kabak@bajit.se.

Leveransadress
Leveranser med varutransporter sker till följd av varuentréns placering utan undantag från Riddargatsentrén, mellan Riddargatan 3 och 5. Passage genom två grindar. Vi ser gärna att leveranser föranmäls till kabak@bajit.se samt att de sker företrädesvis mellan kl 09:00 – 14:30.

Tillgänglighet
Hela Bajit är anpassat för rörelsehindrade. Ingång för rörelsehindrade är genom gångtunneln från Nybrogatan över Sofi Almqvists plats.

Öppettider Bajit vårtermin 2017
Måndag – torsdag: 07:00 – 22:00.
Fredag: 07:00 – mörkrets inbrott, dock senast 17:30
Lördagar, röda dagar samt judiska helgdagar: Stängt
Söndagar: 09:00 – 14:00

 

Avvikande öppettider våren 2017

Måndag 1 maj: Stängt

Torsdag 25:e maj: Stängt

Tisdag 30:e maj stänger Bajit kl 17:30*

Onsdag 31:a maj: Stängt (Shavuot)*

Torsdag 1:a juni: Stängt (Shavuot)*

Tisdag 6:e juni: Stängt

Fredag 23:e juni: Stängt

 

Sommaröppettider 2017

Gällandes 19 juni – 20 augusti. Ordinarie öppettider gäller fr.o.m. vecka 34
Måndag-fredag: 07:00 – 17:30
Lördag: Stängt*
Söndag: Stängt

* Det kan arrangeras gudstjänster i Bajits Samlingssal på Judiska helgdagar, resten av huset är stängt.
Kaféets öppettider våren 2017. Kaféet stänger för sommaruppehåll 15:e juni. Öppnar åter till skolstart.
Måndag 10:00 – 17:00
Tisdag – torsdag 10:00 – 20:00ca. Viss flexibilitet beroende av aktivitetsnivån.
Fredagar, lördagar, röda dagar samt judiska helgdagar: Stängt
Kaféet är stängt under de särskilda tider som Bajit är stängt.