Att besöka Bajit
Alla personer är välkomna till Bajit. På grund av det rådande säkerhetsläget råder hög säkerhet i Bajit. För att komma in i huset måste man gå igenom en sluss och vår säkerhetspersonal kan komma att ställa frågor till dig angående ditt besök. Detta förfarande är rutin. Medtag alltid legitimation när du besöker Bajit. Om du besöker Bajit för första gången ser vi gärna att du föranmäler ditt besök via kabak@bajit.se. Vi tackar för din förståelse.

Entré till Bajit sker tillsvidare genom Riddargatan 3 – 5

Perioden 13:e december 2017 t.o.m. hösten 2018 (preliminärt) kommer det endast att finnas en entré till Bajit vilket är entrén Riddargatan 3 – 5. Den entré från Nybrogatan genom en byggarbetstunnel som funnits kommer att tas bort. Båda våra grannar, Oscar Properties (Nybrogatan 19) och Humlegården (Astoriahuset) kommer att bedriva parallella byggnadsarbeten varför passagen över Sofi Almqvists plats mellan Bajit och Nybrogatan, av certifierad tillgänglighetssakkunnig och Stockholms stad, utdömts som entré.

På grund av Riddargatsentréns skarpa lutning från grind till slussarna kommer extra personella resurser att tillföras för besökare till Bajit med rörelse- eller funktionshinder. En ringklocka kommer att monteras på Riddargatsentrén och som påkallar den personella hjälpen. Den personella resursen finns alltid tillgänglig under Bajits officiella öppettider, anslagna på Bajits hemsida.

Hösten 2018 kommer Oscar Properties att vara klara med sitt byggprojekt och då kommer besökare till Bajit att nyttja samma passage som de personer som flyttar in på f.d. Centret, Nybrogatan 19, d.v.s. då kommer Bajit åter få en entré från Nybrogatan och över Sofi Almqvists plats.

Leveransadress
Riddargatan 3 – 5. Leveranser hänvisas till tiderna 09:00 – 15:00.

Tillgänglighet
Hela Bajit är anpassat för rörelsehindrade.

Öppettider Bajit vår- och hösttermin 2018
Måndag – torsdag: 07:00 – 22:00.
Fredag: 07:00 – mörkrets inbrott, dock senast 17:30
Lördagar, röda dagar samt judiska helgdagar: Stängt
Söndagar: 09:00 – 14:00

* Det kan arrangeras gudstjänster i Bajits Samlingssal på Judiska helgdagar, resten av huset är stängt.

 

Avvikande öppettider 2018-2019

Söndag 23/12 är Bajit stängt.
Måndag 24/12 stängt.
Tisdag 25/12 stängt.
Onsdag 26/12 stängt.
söndag 30/12 stängt.
Måndag 31/12 stängt.
Tisdag 1/12-2019 stängt.
Söndag 6/1 stängt.

* Det kan arrangeras gudstjänster i Bajits Samlingssal på Judiska helgdagar, resten av huset är stängt.

 

Kaféets öppettider hösten 2018. 
Måndag – torsdag 08:00 – 18:00. Viss flexibilitet beroende av aktivitetsnivån.
Fredagar: 10:00 – strax innan shabbats inställelse
Lördagar, röda dagar samt judiska helgdagar: Stängt
Söndagar: Stängt