Att besöka Bajit
Alla personer är välkomna till Bajit. På grund av det rådande säkerhetsläget råder hög säkerhet i Bajit. För att komma in i huset måste man gå igenom en sluss och vår säkerhetspersonal kan komma att ställa frågor till dig angående ditt besök. Detta förfarande är rutin. Medtag alltid legitimation när du besöker Bajit. Om du besöker Bajit för första gången ser vi gärna att du föranmäler ditt besök via kabak@bajit.se. Vi tackar för din förståelse.

Besöksadress
Huvudentrén till Bajit är ingången mellan fastigheterna Nybrogatan 15 och 21 via Sofi Almqvists plats genom en gångtunnel. Bajits besöksadress är Nybrogatan 19A. Entré finns även genom inpassage mellan Riddargatan 3 och 5, denna ingång är huvudsakligen skol- och förskoleentré. På grund av Bajits säkerhetskrav samt de omfattande byggnationer som kommer att äga rum på Sofi Almqvists plats åtminstone till våren 2018 råder skilda öppettider för entréerna till Bajits, se nedan.

Öppettider entréerna Riddargatan respektive Nybrogatan

Vardagar kl. 07:00 – 09:00 används Riddargatsentrén
Vardagar kl. 09:00 – 15:00 används Nybrogatsentrén
Vardagar kl. 15:00 – 17:00 används Riddargatsentrén
Vardagar kl. 17:00 – 22:00 används Nybrogatsentrén
Helger används alltid Nybrogatsentrén

Godkänd tillgänglighetsentré är även under byggperioden från Nybrogatan och Sofi Almqvists plats. Av säkerhetsskäl ber vi dig som vill nyttja entrén via Sofi Almqvist plats under de tider vi normalt ej har den entrén öppen att i förväg kontakta oss genom ett e-postmeddelande till kabak@bajit.se.

Pga demonstrationer på Nybrogatan används fredagen den 10:e november endast Riddargatsentrén från kl 12:00 och framåt.

Leveransadress
Leveranser med varutransporter sker till följd av varuentréns placering utan undantag från Riddargatsentrén, mellan Riddargatan 3 och 5. Passage genom två grindar. Vi ser gärna att leveranser föranmäls till kabak@bajit.se samt att de sker företrädesvis mellan kl 09:00 – 14:30.

Tillgänglighet
Hela Bajit är anpassat för rörelsehindrade. Ingång för rörelsehindrade är genom gångtunneln från Nybrogatan över Sofi Almqvists plats.

Öppettider Bajit höstterminen 2017

Måndag – torsdag: 07:00 – 22:00.
Fredag: 07:00 – mörkrets inbrott, dock senast 17:30
Lördagar, röda dagar samt judiska helgdagar: Stängt
Söndagar: 09:00 – 14:00

 

Särskilda öppettider jul och nyår 2017/2018

Öppettider vecka 52

Onsdag 27/12 07.00-18.00

Torsdag 28/12 07.00-18.00

Fredag 29/12 07.00-14.30*

 

Öppettider vecka 1

Tisdag 2/1 2018: 07.00-18.00

Onsdag 3/1 07.00-18.00

Torsdag 4/1 07.00-18.00

Fredag 5/1 07.00-14.30*

Söndag 7/1 Stängt

* Det kan arrangeras gudstjänster i Bajits Samlingssal på Judiska helgdagar, resten av huset är stängt.

 

Avvikande öppettider våren 2018

Fredar 30 mars, Stängt*, Seder/Långfredag

Lördag 31 mars, Stängt*, Pesach 1

Söndag 1 april, Stängt*, Pesach 2

Måndag 2 april, Stängt, Annandag påsk

Torsdag 5 april, 0700-1800*, Erev Pesach7

Fredag 6 april, Stängt*, Pesach 7

Lördag 7 april, Stängt*, Pesach 8

Tisdag 1 maj, Stängt

Torsdag 10 maj, Stängt, Kristi Himmelfärd

Lördag 19 maj, Stängt*, Erev Shavuot

Söndag 20 maj, Stängt*, Shavuot 1

Måndag 21 maj, Stängt*, Shavuot 2

Onsdag 6 juni, Stängt, Sveriges Nationaldag

Kvälls och söndagstider kan ändras under vecka 9 beroende på aktivitetsnivån i Bajit

Kvälls och söndags öppet upphör för sommaren med början Söndagen den 17 juni 2018.

* Det kan arrangeras gudstjänster i Bajits Samlingssal på Judiska helgdagar, resten av huset är stängt.

 

Kaféets öppettider hösten 2017. 
Måndag – torsdag 10:00 – 18:00. Viss flexibilitet beroende av aktivitetsnivån.
Fredagar: 10:00 – strax innan shabbats inställelse                                                                                                 Lördagar, röda dagar samt judiska helgdagar: Stängt

Kaféet är stängt under de särskilda tider som Bajit är stängt.