Bajit betyder hus och hem på hebreiska och är namnet på den fastighet som Stiftelsen Judaica låtit uppföra och som färdigställs under år 2016. Bajit består av en nyuppförd fastighet som är sammanbyggd med det gamla lärarinneseminariet på Riddargatan som också ägs av Stiftelsen Judaica.

Varför finns Bajit?

Bajit skapades främst för att genom våra barn och ungdomar bevara, berika och bejaka livskraften i det judiska livet i Stockholm och Sverige för generationer framöver. Ett rikt utbud av aktiviteter ämnat för alla sinnen gör att alla som tar del av Bajit eller vill bidra till verksamheten ska känna sig välkomna. Mitt i hjärtat av Stockholm blir Bajit ett tydligt bevis på hur judisk kultur och historia fortsatt utvecklas och formas i vår samtid.

Vision

Bajit är inte bara en byggnad, Bajit är vår framtid. Här möter vårt folks historia och tradition sin samtid men blickar nyfiket in i framtiden. Platsen ska förmedla passion för kunskap, lärande och ifrågasättande genom en spännande mix av utbildning, kultur och aktiviteter.

Här sjuder av liv. Här finns ett hus som välkomnar alla och där navet är våra barn och ungdomar. Välkommen in!

Målen med Bajit

  • Att tillhandahålla moderna och rymliga lokaler för att möta Hillelskolans och förskolans behov, samt att skapa ett allaktivitetshus för det judiska Stockholm. Ett lättillgängligt utbildnings- och kulturcentrum för människor i alla åldrar, med en självklar och framträdande plats i en mångkulturell stadsmiljö. Inte sedan 1870, då den stora synagogan och församlingshuset på Wahrendorffsgatan invigdes, har den judiska verksamheten tagit en så tydlig plats i Stockholms offentliga rum!
  • Att skapa mötesplatser som möjliggör integration mellan verksamheter. En central tanke bakom Bajit är att föra samman judisk utbildning, tradition och kultur under ett och samma tak skapar möjligheter att utveckla, stimulera och stärka judiskt liv och judisk identitet. I Bajit finns plats för föreläsningar, musikframträdanden, filmvisning, kursverksamhet och utrymme för debatt. Möjligheter till samverkan skapas även via kontaktytor mellan Föreningen Hillels skol- och förskoleverksamhet, mellan folkuniversitetet Paideia, samt mellan Judiska Församlingens ungdomsverksamhet.
  • Att säkerställa en judisk framtid i Stockholm. Det är i förlängningen vad vi hoppas kunna bidra till med denna integrativa satsning. Genom integrationen mellan olika verksamheter och omgivningen skapas en vitalisering. Bajit är öppet för alla, som en naturlig och självklar del av Stockholms kulturliv och det svenska samhället.

Arkitektur & vision

Ansvarig arkitekt tillika upphovsman för Bajit – ny och ombyggnad: Aleksander Wolodarski / Aleksander Wolodarski Arkitektkontor

Handläggande arkitekt för Bajit – ny och ombyggnad:
Gabriel Herdevall/ HAG arkitekter

 

Hur gestaltar man en offentlig byggnad som ska ligga på en bakgård? Hur får man den att träda fram i offentligheten? Och finns det något formspråk att ta till, som kan associera till den judiska kulturen? Dessa frågor har jag fått grubbla över när uppdraget att rita Bajits nya hus gick till mig.
Förutsättningen var att ett nytt hus skulle kopplas samman med den gamla 1800-talsbyggnaden vid Riddargatan. Det gällde att ta till vara det gamla husets kvaliteter och samtidigt låta det träda fram i det nya sammanhanget. Därför valde jag att låta den nya husvolymen bli låg och långsträckt, och ta i anspråk hela den sluttande tomten. På så sätt blev det gamla huset synligt över den nya byggnaden och dess tak med planterad skolgård. Poängen var dock att Bajit skulle bli exponerat mot den livliga Nybrogatan och vända sin huvudentré dit.
Med tanke på det inklämda läget i kvarteret insåg jag att dagsljusbelysningen liksom interiörens rymdkänsla borde få högsta prioritet. Det var extra angeläget med tanke på förskole- och skolverksamheterna som förlades i de två översta våningarna. Via en långsträckt lanternin på taket släpps dagsljuset ned genom hela huskroppen, och med långsträckta glasade balkonger öppnar sig varje våning mot den gemensamma ljusgården. Härifrån kan man uppleva husets fulla höjd och dess gemensamma aktiviteter i bottenvåningen.
Längs ytterväggen, där bland annat klassrummen ligger, löper stora fönster från vägg till vägg. Fönstersnickerierna med sitt flätverk löser upp de stela fönsterindelningarna och för in en lekfullhet i barnens miljö.
Baijts arkitektur anspelar på Bauhaus tradition i Tel-Avivs tappning från 30-talet, där funkisbebyggelse trängs ihop på smala tomter, med en uttrycksfull formblandning som resultat. Färgsättningen av Bajit – den varma ockra kulören – anspelar dels på grannfastigheterna och dels på de soliga fasaderna i Tel-Aviv. Tanken var att husets arkitektur skulle våga hävda sin egenart samtidigt som den samspelar med sin historiska omgivning i Stockholm.
Aleksander Wolodarski Ark SAR/MSA