admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 28 blog entries.

Fundraising

Hjälp oss att bygga Bajit Med Bajit bygger Stiftelsen Judaica den mest betydande samlingspunkten för judisk utbildnings- och kulturverksamhet i nutid. Visionärt i både verksamhet och arkitektur är detta den i särklass viktigaste satsningen för judenheten i Sverige på hundratalet år. Vi är på väg emot 10 miljoner Vi har högt ställda mål, men alla gåvor, mindre som större, bidrar till helheten. Formellt ställs din gåva till Stiftelsen Judaica som getts uppgiften att fördela donationerna på bästa sätt. Du kan givetvis rikta ditt bidrag till specifika objekt som ligger dig extra varmt om hjärtat. I en virtuell gåvobok kommer alla givares namn att föras in oavsett beloppsstorlek. Alla givare över 3 000 sek kommer att erhålla diplom. I själva byggnaden kommer en fysisk tavla att sättas upp med namnen på dem som skänkt över 9 000 sek. De som väljer att donera från 100 000 sek får om så önskas sitt namn direkt i anslutning till objektet. Kontakta oss gärna så kan vi tala mer om detaljerna. Kontakt oss: insamling@bajit.se 1. Ditt bidrag Betala in valfri summa på Bankgiro 561-1074 2. Fyll i Gåvobevis

Stormöte med potentiella hyresgäster

Det bjöds på goda tilltugg från Gorosch/Rosenthal när projektet presenterades i gamla delen av kommande Bajit för de potentiella hyresgästerna. Mikael Kamras, ordförande i Stiftelsen Judaica, inledde och sedan följde en ström av olika talare. Kvällen avslutades med frågestund.

Gå in och lämna Ditt namnförslag!

Vi har hittills i projektet kallat det Bajithuset och tycker att det är ett bra namn men nu vill vi höra vad Du tycker. Lämna ditt namnförslag här!

Vi söker en matentreprenör som vill vara med och utveckla och förändra. Intresserad?

Bajithuset erbjuder ett nybyggt kultur- och skolhus där man har möjlighet att påverka upplägget och inköp av utrustning. Adressen är mycket centralt belägen på den förra skolgården mellan Riddargatan 5 och Nybrogatan 19 med huvudentré från Nybrogatan, Sofi Almqvists plats. Öppnar skolstarten H-15. Skolmat, catering, kafé och butik kommer finnas. Vi erbjuder hela eller delar av detta utbud till en matentreprenör med intresse för att laga god mat från grunden och som ser möjligheter i erbjudandet som komplement till befintlig verksamhet eller som enskild verksamhet. Kontakta: Sanna Heyman sanna@judaica.se 070-593 9093

Våra kära träd…

Motvilligt tog en era slut i förra veckan då man tog ned två kastanjer, linden samt de två almarna på den före detta skolgården för att bereda plats för det nya huset. Av affektionsvärde har man som ambition att använda de fällda träden som utsmyckning inne i det nya huset så har de fraktats till Bergslagen där de kommer förvaras tillsvidare. Mer information om vad det kommer bli av träden kommer längre fram. Kastanjen sept.2013 Lagras i Bergslagen  

Vecka 48

Veckan som gått Rivningen av gårdshuset har nu börjat, rivningen utförs etappvis för att minimera damm spridning. Rivningsmassorna sorteras på plats i olika fraktioner för att säkerställa miljökraven. Kommande arbeten Tungrivning av flygeln kommer att fortsätta, Rivningen av huset skall vara färdigt före jul. Under veckan kommer Wästbygg med hjälp av Fortum att leda om fjärrvärmen från huset som rivs in i den nya undercentralen i Riddargatshuset.

Första spadtaget

Idag togs det "första spadtaget" till Bait projektet med inbjudna gäster och Hillelskolans barn och pedagoger samlade. Det var en historisk händelse som befästes av Ben och Maya som iförda skyddshjälmar och västar såg till att första spadtaget gick av stapeln. Det var skön musik från Stahlhammer Kletzmer Classic Trio och gott genom Keni Bornsteins AddFood. WästBygg representerades av VD Ulf Christofferson med team som stod för genomförandet av dagen. Vi kommer påbörja veckorapportering av Bait projektet och lägga upp bilder vid valda tillfällen.

Välkommen till Bajit-projektets hemsida!

Stiftelsen Judaica bygger i egen regi ett judiskt kultur- och utbildningshus, fastigheten Riddaren 6 med adress Nybrogatan 19A. Projektet sker i nära samarbete med Judiska Församlingen och Föreningen Hillel. Fastigheten kommer huvudsakligen att inrymma Hillelskolan och förskolan, men även delar av Judiska Församlingens verksamheter samt kafé och en kosherbutik. Byggprojektledare är Stig Thoresson och verksamhetsansvarig är Sanna Heyman. Målen med Bajit Att tillhandahålla moderna och rymliga lokaler för att möta Hillelskolans och förskolans behov, samt att skapa ett allaktivitetshus för ”det judiska Stockholm”. Ett lättillgängligt utbildnings- och kulturcentrum för människor i alla åldrar, med en självklar och framträdande plats i en mångkulturell stadsmiljö. Inte sedan 1870, då den stora synagogan och församlingshuset på Wahrendorffsgatan invigdes, har den judiska verksamheten tagit en så tydlig plats i Stockholms offentliga rum! Att skapa mötesplatser som möjliggör integration mellan verksamheter är en central tanke bakom den nya anläggningen. Att föra samman judisk utbildning, tradition och kultur under ett och samma tak skapar möjligheter att utveckla, stimulera och stärka judiskt liv och judisk identitet. Det nya kulturcentret planeras som en samlingspunkt, där det ska erbjudas ett stort och varierat utbud av föreningsverksamhet, utbildning, kultur och idrott. Här ska finnas plats för föreläsningar, musikframträdanden, filmvisning, kursverksamhet och utrymme för debatt. Möjligheter till samverkan skapas även via kontaktytor mellan Föreningen Hillels skol- och förskoleverksamhet och JF’s ungdomsverksamhet. Att säkerställa en judisk framtid i Stockholm – detta är i förlängningen vad vi hoppas kunna bidra till med denna integrativa satsning. Dels genom vitaliseringen som skapas genom integrationen av interna verksamheter, dels genom integrationen med omgivningen. Bajit ska vara öppet för alla, som en naturlig och självklar del av Stockholms kulturliv och det svenska samhället. Tidplan Tidplanen för projektet är fortfarande till viss del [...]

Här sker regelbunden uppdatering projektet

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Stiftelsen Judaica säljer fastigheten Riddaren 5

Vi kan nu informera om den glada nyheten att slutgiltiga avtal upprättats avseende försäljningen av Fastigheten Riddaren 5, Nybrogatan 19 & 21 till Oscar Properties samt med byggentreprenören Wäst-Bygg. Byggnationen beräknas sätta igång sista veckan i oktober, 2013 och det nya huset beräknas vara klart och inflyttat inför höstterminen 2015. Hälsningar, Mario Ashman - Ordförande Stiftelsen Judaica Ira Gladnikoff - Ordförande Föreningen Hillel Lena Posner-Körösi - Ordförande Judiska Församlingen Stockholm Mikael Kamras - Ordförande Baitgruppen