Under våren 2017 drivs Bajits kafé av en grupp volontärer under ledning av Ann Silber-Spira, Margalit Josefsberg, Rita Limpan, Elisabeth Stern-Moschewitz, Martin Gerson, Stefan Levy, Dani Moschewitz och Sussi Moschewitz. Bajit riktar ett varmt tack för denna fantastiska Mitzva.