Stiftelsen Judaica, nedan kallad SJ, har låtit uppföra ett hus kallat Bajit. Stiftelsens ändamål är att främja Föreningen Hillel och judisk ungdomsverksamhet. Bajit är ett judiskt hus, men välkomnar alla oavsett religiös hemvist.

1. Syftet med allmänna villkor

Det finns många sätt att beskriva Bajit. Man kan kalla huset ett judiskt all-aktivitetshus eller ett Judiskt Folkets hus om man så vill. Inom de ca 6 000 kvadratmetrarna som utgör Bajit skall många olika aktiviteter rymmas, många olika personer med olika förhållningssätt skall nyttja lokalerna och därtill finns en restaurang som lyder under särskilda regler för livsmedels- och alkoholtillstånd. Föreningen Hillel med en skola och en förskola upptar en icke oväsentlig del av Bajits yta och denna verksamhet lyder också under särskilda regelverk. Det finns således många skäl till att detta dokument finns.

2. Villkorens omfattning

Dessa villkor gäller för alla hyresgäster, besökare och brukare av olika lokaler (både bokade mot avgifter och gratislokaler) i Bajit. Utöver dessa villkor gäller även ”Villkor Bajit vid nyttjande av lokaler samt catering”. Vid tvetydigheter är det alltid ”Allmänna villkor Bajit” som gäller. Mer information finns på www.bajit.se

3. Bokning av lokaler

Bokning av lokaler i Bajit görs via bokning@bajit.se. Där beskriver du din boknings karaktär. Följande information skall alltid finnas med vid en bokningsförfrågan:

 • Vem arrangören är? Person eller organisation.
 • Syftet med bokningen; innehåll i grova drag.
 • Kontaktperson inklusive e-postadress och telefonnummer.
 • Datum för bokningen.
 • Tid för bokningen. Start- och sluttid.
 • Preparationstid för bokningen, före och efter.
 • Vilken målgrupp bokningen riktar sig till; barn, unga, äldre etc.
 • Antal personer som bokningen omfattar.
 • Önskemål och servering/catering
 • Specifika önskemål kring bokningen; AV-teknik, bord, stolar mm.
 • Hur bokningen annonseras.
 • Om särskilda VIP-besökare väntas.

Tillgängliga lokaler och priser finns på www.bajit.se.

Det finns inga allmänna ytor i Bajit, varje del hyrs av någon av våra hyresgäster; Föreningen Hillel, Judiska Församlingen, Paideia och Kosherian. Dessa kan välja att upplåta sina lokaler till andra aktörer, vilket alltid kräver SJs tillstånd

4. Kaféet och ljusgården

Mitt i Bajit i anslutning till entrén så ligger SJs eget kafé, som även bedriver cateringverksamhet. Alla besökare är alltid välkomna att slå sig ned i kaféet och det kostar ingenting att sitta här. Det finns även möjlighet att göra mindre evenemang i detta utrymme vilket, efter överenskommelse med SJ, normalt är gratis för judiska organisationer.

5. Ansvar för egendom

Stiftelsen Judaica har inget ansvar för egendom som förvaras inom Bajit. Varje besökare är ansvarig för skada som denna själv eller dess deltagare genom försummelse vållar SJ.

Glas och porslin som går sönder samt skador på egendom eller inventarier skall besökaren ersätta SJ om skadan orsakats av besökaren eller en gäst till densamme.  Detsamma gäller stöld eller svinn.

6. Särskilda regler kring mat och dryck

Förbud av medhavd mat och dryck gäller generellt i Bajit. Mat för barn upp till två år eller för andra personer som kräver speciell kost kan tas in i Bajit efter särskild överenskommelse med SJ. Vid dessa överenskommelser utgår alltid SJ från Judiska Församlingen i Stockholms kosherlista. Produkter som inte finns på denna lista kan aldrig tas in i Bajit. Orsaken till att man ej får ta in mat och dryck består främst i den hårda livsmedels- och alkohollagstiftning som SJs kafé- och cateringverksamhet lyder under. Precis som på en restaurang får man ej ta med sig mat eller dryck. Bajit är därtill kosher och Stiftelsen Judaicas kafé- och cateringverksamhet har tillstånd från Stockholms ortodoxa rabbin. Stiftelsen Judaica kan naturligtvis ordna det mesta just för dig eller din förening i mat- och dryckesväg. Tveka aldrig att höra av dig till oss.

7. Särskilda övriga regler

 • Medhavda husdjur är ej tillåtet med hänsyn till personer som har allergibesvär.
 • Fotografering under skolan eller förskolans öppettider eller då barn finns i Bajit är ej tillåten.
 • Ur brandsäkerhetssynpunkt krävs alltid SJs tillåtelse att tända ljus i Bajit. Värmeljus är aldrig tillåtet.
 • Rökning är inte tillåten inom hela fastigheten, vilket både betyder själva huset och även marken runt Bajit som disponeras av SJ genom tomträtt.
 • Vid nyttjande av ytor som är gratis skall dessa alltid återställas i samma skick som när man tog dem i bruk, vilket inkluderar både städning och möblering. Vid misskötsel kommer SJ att påföra de personer eller den grupp som nyttjat lokalen kostnad för lokalens återställande.
 • Alkoholförtäring får endast ske i kaféet, baren samt i samlingssalen eller på andra ställen genom särskilda tillstånd av SJ. Givetvis får man endast förtära alkohol från SJs kafé- och cateringverksamhet.
 • Cyklar, sparkcyklar m.fl. lösa och mindre transportmedel lämnas utanför Bajit.
 • Barnvagnar skall i möjligaste mån lämnas vid barnvagnsparkeringen. I mån av plats är barnvagnar välkomna till kaféet. Av brand-, utrymmes- och hygienskäl undanbedes barnvagnar i övriga delar av huset.

8. Säkerhet

Säkerhetsnivån i Bajit är mycket hög. Om inte annat avtalats gäller följande vid i Bajit.

 • Varje besökare skall kunna legitimera sig vid sitt besök i Bajit. Vår säkerhetspersonal kan komma att be besökare att legitimera sig samt vidta andra, ur säkerhetssynpunkt, relevanta åtgärder vid en besökares inpassage till Bajit.
 • Vid evenemang i Bajit skall varje arrangör tillsända SJ följande information; vem som är arrangör, vilken typ av evenemang som det gäller, vem som är ansvarig för innehållet, när det börjar, hur länge det pågår och hur många besökare som väntas. En deltagarlista skall alltid tillsändas SJ senast tre dagar före ett planerat evenemang.
 • Stiftelsen Judaica förbehåller sig rätten att själva avgöra vilken typ av säkerhet som krävs för ett visst nyttjande av lokal. Kostnaden för säkerheten påförs arrangören. Om ingen extra säkerhet krävs för ett specifikt evenemang betalar brukaren normalt inte för säkerhet under Bajits officiella öppettider.
 • Marknadsföring av ett evenemang i Bajit får ej ske genom öppna kanaler, däremot i slutna grupper och sällskap.