Stiftelsen Judaica, nedan kallad SJ, har låtit uppföra ett hus kallat Bajit. Stiftelsens ändamål är att främja Föreningen Hillel och judisk ungdomsverksamhet. Bajit är ett judiskt hus och välkomnar alla, oavsett religiös hemvist.

1. Syftet med allmänna villkor

Det finns många sätt att beskriva Bajit. Man kan kalla huset ett judiskt all-aktivitetshus eller ett Judiskt Folkets hus om man så vill. Inom de ca 6 000 kvadratmetrarna som utgör Bajit skall många olika aktiviteter rymmas, många olika personer med olika förhållningssätt skall nyttja lokalerna och därtill finns en restaurang som lyder under särskilda regler för livsmedels- och alkoholtillstånd. Föreningen Hillel med en skola och en förskola upptar en icke oväsentlig del av Bajits yta och denna verksamhet lyder också under särskilda regelverk. Det finns således många skäl till att detta dokument finns.

2. Villkorens omfattning

Dessa villkor gäller för alla hyresgäster, besökare och brukare av olika lokaler (både bokade mot avgifter och gratislokaler) i Bajit.

3. Bokning av lokaler

Bokning av lokaler i Bajit görs via bokning@bajit.se. Där beskriver du din boknings karaktär. Följande information skall alltid finnas med vid en bokningsförfrågan:

 • Vem arrangören är? Person eller organisation.
 • Syftet med bokningen; innehåll i grova drag.
 • Kontaktperson inklusive e-postadress och telefonnummer.
 • Datum för bokningen.
 • Tid för bokningen. Start- och sluttid.
 • Preparationstid för bokningen, före och efter.
 • Vilken målgrupp bokningen riktar sig till; barn, unga, äldre etc.
 • Antal personer som bokningen omfattar.
 • Önskemål och servering/catering
 • Specifika önskemål kring bokningen; AV-teknik, bord, stolar mm.
 • Hur bokningen annonseras.
 • Om särskilda VIP-besökare väntas.

Tillgängliga lokaler och priser finns på www.bajit.se.

Det finns inga allmänna ytor i Bajit, varje del hyrs av någon av våra hyresgäster; Föreningen Hillel, Judiska Församlingen, Paideia, Café Bajit AB och Kosherian. Dessa kan välja att upplåta sina lokaler till andra aktörer, vilket alltid kräver SJs tillstånd.

4. Kaféet och ljusgården

Mitt i Bajit i anslutning till entrén så ligger ett kafé, som även bedriver cateringverksamhet. Alla besökare är alltid välkomna att slå sig ned i kaféet och det kostar ingenting att sitta här. Det finns även möjlighet att göra mindre evenemang i detta utrymme vilket, efter överenskommelse med SJ, normalt är gratis för judiska organisationer.

5. Ansvar för egendom

Stiftelsen Judaica har inget ansvar för egendom som förvaras inom Bajit. Varje besökare är ansvarig för skada som denna själv eller dess deltagare genom försummelse vållar SJ.

Glas och porslin som går sönder samt skador på egendom eller inventarier skall besökaren ersätta SJ om skadan orsakats av besökaren eller en gäst till densamme.  Detsamma gäller stöld eller svinn.

6. Särskilda regler kring mat och dryck

Förbud av medhavd mat och dryck gäller generellt i Bajit. Mat för barn upp till två år eller för andra personer som kräver speciell kost kan tas in i Bajit efter särskild överenskommelse med SJ. Vid dessa överenskommelser utgår alltid SJ från Judiska Församlingen i Stockholms kosherlista. Produkter som inte finns på denna lista kan aldrig tas in i Bajit. Orsaken till att man ej får ta in mat och dryck består främst i den hårda livsmedels- och alkohollagstiftning som SJs kafé- och cateringverksamhet lyder under. Precis som på en restaurang får man ej ta med sig mat eller dryck. Bajit är därtill kosher och  kafé- och cateringverksamheten har tillstånd från Stockholms ortodoxa rabbin. Kaféet kan naturligtvis ordna det mesta just för dig eller din förening i mat- och dryckesväg. Tveka aldrig att höra av dig till kaféet.

7. Särskilda övriga regler

 • Medhavda husdjur är ej tillåtet med hänsyn till personer som har allergibesvär.
 • Fotografering under skolan eller förskolans öppettider eller då barn finns i Bajit är ej tillåten.
 • Ur brandsäkerhetssynpunkt krävs alltid SJs tillåtelse att tända ljus i Bajit. Värmeljus är aldrig tillåtet.
 • Rökning är inte tillåten inom hela fastigheten, vilket både betyder själva huset och även marken runt Bajit som disponeras av SJ genom tomträtt.
 • Vid nyttjande av ytor som är gratis skall dessa alltid återställas i samma skick som när man tog dem i bruk, vilket inkluderar både städning och möblering. Vid misskötsel kommer SJ att påföra de personer eller den grupp som nyttjat lokalen kostnad för lokalens återställande.
 • Alkoholförtäring får endast ske i kaféet, baren samt i samlingssalen eller på andra ställen genom särskilda tillstånd av SJ. Givetvis får man endast förtära alkohol från SJs kafé- och cateringverksamhet.
 • Cyklar, sparkcyklar m.fl. lösa och mindre transportmedel lämnas utanför Bajit.
 • Barnvagnar skall i möjligaste mån lämnas vid barnvagnsparkeringen. I mån av plats är barnvagnar välkomna till kaféet. Av brand-, utrymmes- och hygienskäl undanbedes barnvagnar i övriga delar av huset.

8. Säkerhet

Säkerhetsnivån i Bajit är mycket hög. Om inte annat avtalats gäller följande vid i Bajit.

 • Varje besökare skall kunna legitimera sig vid sitt besök i Bajit. Vår säkerhetspersonal kan komma att be besökare att legitimera sig samt vidta andra, ur säkerhetssynpunkt, relevanta åtgärder vid en besökares inpassage till Bajit.
 • Vid evenemang i Bajit skall varje arrangör tillsända SJ följande information; vem som är arrangör, vilken typ av evenemang som det gäller, vem som är ansvarig för innehållet, när det börjar, hur länge det pågår och hur många besökare som väntas. En deltagarlista skall alltid tillsändas SJ senast tre dagar före ett planerat evenemang.
 • Stiftelsen Judaica förbehåller sig rätten att själva avgöra vilken typ av säkerhet som krävs för ett visst nyttjande av lokal. Kostnaden för säkerheten påförs arrangören. Om ingen extra säkerhet krävs för ett specifikt evenemang betalar brukaren normalt inte för säkerhet under Bajits officiella öppettider.
 • Marknadsföring av ett evenemang i Bajit får ej ske genom öppna kanaler, däremot i slutna grupper och sällskap.

 

Samlingssalen

Samlingssalen är Bajits största lokal med plats för upp till 180 personer sittandes. 300 personer får vistas i lokalen samtidigt. Här finns både storbildskärm och fullständig utrustning för filmvisning, program och presentationer. Samlingssalen fungerar lika bra för fest som till konferens. Samlingssalen och Puben är tillgänglig för rörelsehindrade personer. Garderob och Toaletter finns i omedelbar anslutning till lokalerna.

Bokningsavgift är

 • 30 000 kronor för icke medlemmar i Judiska Församlingen i Stockholm
 • 7 000 kr för medlemmar i Judiska Församlingen i Stockholm.

I bokningsavgiften ingår befintliga möbler, bord och teknik

 • Ljud (förprogrammerat ljudanläggning) inkl 6 mikrofoner. Ej anpassat för sång eller liveframträdanden
 • Ljus, förprogrammerade scenljus bilder
 • Projektor, BlueRay-spelare och storbildsskärm
 • Hörselslinga finns.
 • 150 stolar
 • 25 bord (6-8 pers/bord)

Vi har ingen tekniker som går att hyra, men visar och hjälper dig gärna hur den befintliga tekniken fungerar under dagtid.

Kostnader som tillkommer

 • Städ, bokas av Bajits bokningsorganisation. Kostnaden beror på evenemangets omfång samt när städningen utförs.
 • Säkerhetskostnader utanför ordinarie öppettider eller vid evenemang där vår säkerhetsavdelning bedömer att den ordinarie säkerhetsbemanningen inte räcker till

Vid anlitande av Café Bajit AB som leverantör av mat gäller följande:

 • 2 000 kronor i rabatt på bokningsavgiften Samlingssalen.
 • 1 000 kronor i rabatt på bokningsavgiften matsalen / ljusgården

Om du lagar maten själv tillkommer ingen extra bokningsavgift. Om du vill laga egen mat och ta med dig och servera i samlingssalen går det utmärkt. I nuläget finns inget tillagningskök att tillgå i Bajit, men uppläggningsytor och kyl finns. Varje lokalbokning är förknippad med att den som bokar lokalen tillser att Bajits kosherregler följs beskrivna i Allmänna villkor.

 

Puben

Vår Pub, belägen intill Samlingssalen, är utrustad med alla tänkbara och nödvändiga maskiner för ett lyckat event. Här finns kylar, självgående ismaskin och givetvis en stor bardisk. Man får plats ca 20 personer sittandes och ca 50 minglande i Puben.

I bokningsavgiften ingår befintliga möbler och teknik

 • Kylar
 • Kaffemaskin
 • Diskmaskin
 • Ismaskin
 • Vattenkokare
 • 5 bänkar och upp till 20 pallar
 • 3 runda cafébord

Bokningsavgiften är:

 • 5 000 kronor för icke medlemmar i Judiska Församlingen i Stockholm.
 • 3 000 kr för medlemmar i Judiska Församlingen i Stockholm.

Kostnader som tillkommer

 • Städ, bokas av Bajits bokningsorganisation. Kostnaden beror på evenemangets omfång samt när städningen utförs
 • Säkerhetskostnader utanför ordinarie öppettider eller vid evenemang där vår säkerhetsavdelning bedömer att den ordinarie säkerhetsbemanningen inte räcker till.

 

Särskilda allmänna villkor vid bokning av Samlingssal eller Puben

 • Puben och samlingssalen skall alltid vara rengjord och tömd efter varje evenemang.
 • Uppsättning av utsmyckning på väggar, tak eller annan inredning måste godkännas av Bajits bokningsorganisation.
 • Städkostnader debiteras den som bokat lokalen.
 • Vaktmästare som ställer fram stolar och bord kan beställas mot en extra bokningsavgift.
 • Befintlig teknik och utrustning ingår i bokningsavgift.
 • Felanmälningslista över teknik och annan utrustning i lokalen bifogas inför ett evenemang och skador som tillkommit efter det att brukaren nyttjat lokalen debiteras brukaren.
 • Medhavd alkohol i Samlingssalen och Puben är tillåten. Eventuella serveringstillstånd ansvarar brukaren själv för att anskaffa.
 • Om cateringfirma och avlönad personal används skall den person som bokar tillse att cateringfirman / arbetsgivaren innehar F-Skattsedel. I händelse att denna regel inte efterföljs
 • Bokning av lokal görs via bokningsverktyget på Bajits hemsida.