Stiftelsen Judaica kan med glädje meddela att Lisa Holmberg börjar arbetar i Bajit.
Lisa börjar sin anställning den 1 februari 2019.
Lisa kommer att komplettera administrationen och kommer att arbeta deltid.

Mera information beträffande kontaktinfo kommer att publiceras här på hemsidan i samband med tillträdande.

För Stiftelsen Judaicas Styrelse
Joram Jacobsen
Fastighetschef