Vi kan med stor glädje meddela att Bajit öppnar sin entré från Nybrogatan lördag den 15/12 2018.

Detta innebär att följande rutiner gäller från och med lördagen den 15/12.

 

Riddargatans Entrén är enbart öppen

  • Måndag-Torsdag 07:00-09:00 och 15:00-17:15
  • Fredagar 07:00-09:00 samt eftermiddagar enligt anslag i Bajit

Vi anmodar alla besökare att använda Riddargatans entré under ovanstående tider av säkerhetsskäl.

 

Nybrogatans entré används övriga tider.

Personer som har svårt att navigera backen från Riddargatans entré, av fysiska skäl, kan alltid använda Nybrogatans entré.

 

Vid skollov och lågsäsongsperiod kan andra rutiner träda i kraft. Information om öppettider publiceras på Bajits hemsida.

 

Stiftelsen Judaica ber alla besökare respektera säkerhetspersonalens anvisningar.

 

Stockholm den 11 december 2018