Fr o m den 1 oktober i år blir Joram Jacobsen fastighetschef för Bajit.

Joram har sedan många år arbetat för Stiftelsen Judaica, tidigare på Nybrogatan 19, och därefter för Bajit. Joram har gedigen kunskap om såväl fastigheten som dess hyresgäster.

Bajits hyresgäster bedriver i huvudsak utbildnings – och programverksamhet.
Här kan nämnas;
Judiska Församlingen med såväl bibliotek som förenings – och utbildningsverksamhet
Föreningen Hillel med förskole-, låg och mellanstadieverksamhet
Paideia – det europeiska akademiska utbildnings-institutet, med såväl svenska som internationella studenter
Paideia Folkhögskola med bred kursverksamhet för alla åldrar
Kosherian – butiken med ett brett sortiment av kosher produkter
Idrottsföreningen Makkabi med verksamhet för både unga och gamla; bl a fotboll och bridge
Sist men inte minst mat- och caféverksamhet som drivs av Fay och Shuki

Alla dessa olika hyresgäster kommer att tas väl om hand av vår nye fastighetschef.
Vi önskar såväl honom som övriga lycka till.

Styrelsen för Stiftelsen Judaica