Var: Nya Hollandersalen

När: onsdagar fr.o.m. 25:e april 2018

Arrangör: Judiska Församlingen i Stockholm

Med: Rabbin Ute Steyer och kantor Isidoro Abramowicz

Föranmälan till: gunila.lefebure@jfst.se