Aaron Isaacs skola är en judisk ”söndagsskola” där barnen lär sig judiska traditioner och hebreiska på ett lekfullt sätt. Här får de en meningsfull och bred undervisning i judisk historia, kultur, traditioner samt hebreiska. De träffar judiska kamrater och får stöd i att utveckla sin judiska identitet.

Vi arbetar med 5 åldersgrupper: 2–4, 5–6, 7–8, 9–12 och en föräldragrupp. Varje grupp får sin egen lärare som jobbar med gruppen hela terminen. Vi spelar spel, sjunger och pysslar i en välkomnande atmosfär där barn känner att de alltid får fråga och säga det de vill.

När:
Söndagar kl 10.30 med start 16:e sept
Tisdagar kl 15:45 med start 9:e okt

Arrangör: Judiska Församlingen i Stockholm.

För mer information och anmälan kontakta Szilvi Somlai, szilvi.somlai@jfst.se