Bajit är den judiska gemenskapens all-aktivitetshus som nu håller på att fyllas med en bred programverksamhet och aktiviteter. Satsningen är den största i det judiska Stockholm sedan bygget av den stora synagogan. Bajit tillhandahåller toppmoderna lokaler för Hillelskolan, Judiska Församlingen i Stockholm, folkhögskolan Paideia, Kosherian och en mängd olika judiska föreningar. Att bygga, driva och förvalta en 6500 kvm stor fastighet i centrala är naturligtvis inte förknippat helt utan kostnader.

Vi tar tacksamt emot allt former av ekonomiska gåvor, stora som små. Tänk gärna på oss inför bemärkelsedagar och andra tillfällen. Genom en gåva om  100 kronor och uppåt så erhåller du alltid ett gåvobevis (se bilden). Texten ändras givetvis efter just ditt önskemål.

För insättning, se länken: http://www.bajit.se/fundraising-2/