Att bli bar/batmitsva är ett stort steg i livet. Judiska församlingen vill hjälpa ungdomar och deras familjer att förbereda sig. Vi har individuell bar/batmitsva undervisning som kommer alla ungdomar och familjer tillgodo oavsett i vilken synagoga och vid vilken gudstjänst man avser att fira den viktiga dagen. Om så önskas kan familjerna också själva välja lärare. För att organisationen skall flyta och familjerna få bästa stöd ber vi därför alla att ett år i förväg anmäla sitt barn till bar/batmitsva undervisning genom att ringa eller meja till Isidoro Abramowicz, 08-587 858 33

Vi har även ett s.k B’nei mitsvaprogram där ungdomar ett år före sin b’nei mitsva träffas regelbundet under sociala former för att bygga upp kunskap och social gemenskap. Dessutom har vi en kurs för dem som inte har läst hebreiska innan och vill lära sig det hebreiska alfabetet och enkla ord.

Arrangör: Judiska Församlingen i Stockholm

För mer info, kontakta Szilvi Somlai, szilvi.somlai@jfst.se