Paideia folkhögskola är Sveriges första folkhögskola med judisk profil och har ett unikt samarbete med Kista folkhögskola som är Sveriges enda folkhögskola med muslimsk profil. Paideia folkhögskola är en mötesplats för judiskt lärande, tänkande och kreativitet och verkar för att stärka den judiska kunskapen i Sverige. Paideia folkhögskola vill också bidra till det öppna samtalet om dagsaktuella frågor som berör samhälle, religion och kultur.

För kursutbud, kontakt, registrering mm: http://paideiafolkhogskola.se