I september infaller Rosh Hashana, tiden då vi kan planera för positiva förändringar, tiden då det nya ersätter det gamla. Bajit, huset för judisk utbildning och kultur, reser sig högre för varje dag som går. Det ska stå färdigt i början av 2016. Genom att lämna ett bidrag till Bajit deltar du i arbetet att bygga det nya, i att se till att Bajit blir så intressant och bra som vi vill ha det.

Vi har tagit fram två gåvobrev som du kan välja mellan för att stödja Bajit.

1) Betala in till Bankgiro 561-1074,
2) Lämna namn och kontaktuppgifter samt vilket gåvobrev du önskar så skickar vi det via mejl eller post.
3) Ange hur du vill ha det tillsänt.
Eller ta kontakt med oss på insamling@bajit.se

L’Shana tova!