Stiftelsen Judaica kompletterar härmed den information som idag 21 april 2015 har gått ut från Föreningen Hillels styrelse genom styrelseordförande Ira Gladnikoff. Stiftelsen Judaicas styrelse består av Hanna Halpern (ordf.), Isak Abramowicz, Ira Gladnikoff, Andrea Junesjö (ej närvarande), Jens Lapidus och Lena Posner-Körösi.

Under gårdagens möte var styrelsen enig om samtliga punkter avseende ”Principer för hyressättning”. Den första principen är att de årliga hyresintäkterna måste täcka Stiftelsen Judaicas årliga kostnader. Detta är förutsättningen för att en bank skall låna ut pengar till Stiftelsen Judaica så att Stiftelsen Judaica skall kunna färdigställa och driva Bajit.

Det diskuterades utförligt ytfördelning och hyreskostnader för hela Bajit- projektet. För att säkerställa att styrelsen gör allt den kan för att följa sina stadgar och ge alla blivande hyresgäster mesta möjliga önskade yta så tillsattes två arbetsgrupper med återrapportering nästa styrelsemöte som äger rum i maj.

1) Den ena gruppen fick i uppgift att undersöka om ytorna i Bajit kunde omdisponeras så att Föreningen Hillel kunde få ytterligare 70 kvm till ett klassrum med därtill hörande ytor. Om så blir fallet kan Hillel utöka sin verksamhet med 24 barn och 2 lärare. Arbetsgruppen fick namnet Kvadratmetergruppen.

2) Den andra gruppen fick i uppdrag att se över fördelningen av hyreskostnaderna mellan hyresgästerna med målet att minska Föreningen Hillels kostnader.