På skolgården där redan tusentals Hillel barn sprungit och lekt, spelat fotboll, fått sin första ”riktiga” kyss och blivit tröstad när det behövdes, skapas nu Bajit.

Namnet Bajit är den fonetiska översättningen av Hus, Hem på hebreiska och signalerar att detta är inget vanligt hus, inget vanligt bygge och inte heller något vanligt innehåll. Visionärt både i verksamhet och arkitektur är detta den i särklass viktigaste satsningen för judenheten i Sverige på hundratalet år.

Att få arbeta med Bajit-projektet är stort. Det förpliktigar men det ger också mening och framtidstro på att vi skapar något som framtida generationer kommer att nyttja, omhänderta och vidareutveckla.

När jag började arbeta i projektet 2012 tog det ett tag innan jag kunde överblicka storleken, komplexiteten och utmaningarna med att bygga ett judiskt kultur- och utbildningshus mitt i centrala Stockholm. Det är fortfarande lite svindlande tanke att det kommer stå klart om ett år, idag ser vi bara bottenplattor och några väggar resta, men det arbetas febrilt och vi kan se hur bygget fortskrider vecka för vecka. För er som är intresserade av att följa byggnationen kan enkelt gå in på hemsidan www.bajit.se och läsa Nyhetsbrevet. På hemsidan lägger vi upp nyheter, allmän information och vi tar gärna emot frågor och tips. Vi är en liten organisation som jobbar febrilt med att få alla bitar på plats.

Bygget är helfinansierat av Stiftelsen Judaica som genom att sälja fastigheten Riddaren 5 och förvärva fastigheten Riddaren 6 (på Riddargatan 5) av Judiska Församlingen nu står som ägare till den nya byggnaden Riddaren 6.
Insamlingen som just har påbörjats är viktig. Den bidrar till att ge huset sin personlighet, det lilla extra och ge skola, förskola möjligheten att erbjuda något mer än standard.

Det är många frivilliga krafter som erbjudit sig att hjälpa till med insamlingen, vilket vi är mycket tacksamma för.

Framtiden kommer att minnas de pionjärer som lade grunden för den största insatsen på hundratalet år för den judiska gruppen men även samhället i stort.

Välkommen att bli en del av Bajit. Du är inbjuden.

Sanna Heyman
verksamhetschef Bajit-projektet

sanna