Huset för judisk utbildning och kultur

Här finns ett hus som välkomnar alla och där navet är våra barn och ungdomar.